QUI SOM

L’Escola Pia Calassanci és una escola especialitzada en ensenyaments de Formació Professional que t’ofereix:

 • Programes de Formació I Inserció (PFI) amb especial atenció a l’educació emocional, experimental i pràctica.
 • Itineraris d’inserció socio-laboral. Són un conjunt d’accions a mida de les necessitats de cada persona que inclouen orientació i formació especialitzada
  • Els programes s’adrecen a joves en situació d’atur, en risc d’exclusió social i/o amb dificultats socials sobrevingudes. Es tracta de definir un itinerari d’inserció personalitzat al mercat de treball que ofereix:
   • Tutories individuals
   • Orientació laboral
   • Adquisició d’aprenentatges pràctics i destreses laborals per tal d’adquirir un perfil profesional que s’ajusti a les ofertes de treball i ocupació
   • Contacte amb empreses per a facilitar la inserció laboral.
 • Certificats de Professionalitat. Els certificats de professionalitat són documents que acrediten que es posseeixen un conjunt de coneixements, habilitats i aptituds que et capaciten per desenvolupar una activitat laboral. 

COM EDUQUEM

LA NOSTRA MISSIÓ

L’Escola Pia Calassanci som uns dels 20 centres que formem part de l’Escola Pia de Catalunya, una entitat conformada per dones i homes que compartim valors i actituds. Arrelada al nostre país, som una escola integradora i compromesa amb el canvi social. L’educació és la nostra raó de ser, entenent aquest procés com una acció desvetlladora de les seves capacitats.

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’Escola Pia, obra de Josep Calassanç, creador de la primera escola popular cristiana a Roma, el 1596, s’establí a Catalunya a partir de 1638, i ha treballat incansablement en la tasca d’educar infants i joves de tots els estaments en ciutats, viles i pobles, identificada amb l’esperit del nostre país.

L’Escola Pia de Catalunya presenta, en el context de la societat actual, la seva proposta educativa i les línies bàsiques que vol seguir en la seva actuació.

L’Escola Pia Calassanci, sense perdre mai de vista els seus orígens populars, continua la tasca d’educar a totes i tots aquells que més dificultats han trobat en el seu itinerari formatiu, incloent-hi tots aquells col·lectius més desfavorits i potenciant el desenvolupament personal, emocional i educatiu.

EL NOSTRE ESTIL

Estil metodològic
L’estil metodològic és el marc on es descriuen les Actituds i habilitats que treballem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professorat que ha d’acompanyar el procés d’aprenentatge, i les condicions que s’han de donar a l’escola. Aprovat en la IV Assemblea de les Institucions Educatives (març 2003) Tríptic estil metodològic

SUMMEM
És un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. A SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu. Aprovat a la VII Assemblea de les Institucions Educatives, març 2015

ELS NOSTRES VALORS

Ofereix un servei d’interès, que respon al dret que tota persona té a l’educació

Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors

Promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions

Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura

No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat