PROTECCIÓ DELS JOVES

Des de l’any 2012 disposem del document de Protecció del menor de l’Escola Pia de Catalunya , actualitzat segons la legislació vigent. Per tal de desplegar el que preveu aquest document i de gestionar qualsevol incidència, actual o passada, disposem d’una adreça oberta a tothom.

protecciodelmenor@escolapia.cat

Cada cas serà gestionat per la Comissió de Protecció del Menor de l’Escola Pia de Catalunya que donarà resposta al remitent, emprendrà les accions oportunes i en farà el seguiment.