PFI:

Els programes de formació i inserció  estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

  • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

PFI de Auxiliar en establiments Holtelers i de restauració

Ara podeu fer la sol·licitud d’inscripció a qusalsevol de les nostres accions formatives a través del nostre enllaç on-line.

Si voleu més informació al respecte, podeu omplir el qüestionari i ens posarem en contacte amb tú per a poder informar-te personalment dels requisits, dates d’impartició i la resta d’informacions que volgueu consultar.

 

Amb el support de laGeneralitat de Catalunya