A Ocell de Foc Ciutat Vella i Eixample volem promoure l’autonomia de les joves mitjançant accions que fomentin el seu benestar emocional, participació i autogestió. Creiem que aquests elements són clau per a l’enriquiment tant de les persones com de la comunitat en la qual viuen.   Ens enfoquem a acompanyar-te en la creació del teu propi itinerari de vida, ja sigui en formació o en la cerca d’ocupació. A més, acollim projectes d’emprenedoria i autogestió per a aquells joves que desitgen emprendre un projecte propi.   En Ocell de Foc Ciutat Vella i Eixample, també fem costat a grups de joves per a fomentar la seva participació activa en la comunitat. Oferim formacions de sensibilització per a trencar l’estigma de la salut mental i mirar-la com una realitat comunitària, en lloc d’un problema individual.

 

Enllaç web ocell de foc:  http://www.ocelldefocveix.cat/

 

Entitats agrupades