L’ Escola Pia de Catalunya som una institució al servei  de la societat, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

Les persones són centre de la nostra acció, sobretot aquelles mes vulnerables.

L’educació, en especial d’infants i joves, és la nostra raó de ser. L’entenem con un procés, com una acció desvetlladora de les seves capacitats i com la millor eina per transformar la societat.

A l’Escola Pia tenim una gran experiència en Formació Professional que t’acompanya i et dóna les opcions perquè trobis el teu futur acadèmic i professional al llarg de la teva vida.

EINES QUE UTILITZEM PER ACONSEGUIR-HO

 • Itineraris flexibles (d’acord amb l’oferta de cada centre)

 • Metodologies diverses d’aprenentatge

 • Atenció a la diversitat

 • Aules especialitzades: laboratoris, mediateca, …

 • Atenció personalitzada

 • Atenció psicopedagògica

 • P.A.T.: Programa d’Acció Tutorial (tutories individuals i grupals)

 • Acompanyament a les famílies: entrevistes, reunions informatives,…)

 • Formació per a famílies (xerrades, tallers,…)

 • Orientació professional i acadèmica (ex-alumnes, professionals,…)

 • Visites a empreses i institucions

 • Opció participació en accions de voluntariat

 • Formació en centres de treball

 • Plataforma digital Educamos

 • Projecte de Dimensió Emocional i Interior

 • Participació en concursos i premis de les diferents institucions del nostre país

HO FEM A PARTIR DE 3 EIXOS

Personalitat
Desenvolupant la personalitat i ajudant als nostres alumnes a que siguin reflexius, responsables, crítics i autònoms.

Compromís Social
Treballant per millorar la societat, fent que els nostres alumnes esdevinguin respectuosos, ètics i compromesos.

Coneixement
Construint coneixement, desenvolupant estratègies gràcies a les quals els nostres alumnes puguin entendre el món i millorar-lo.