TALLERS DE FORMACIÓ I SIMULACIÓ.

Els tallers professionlitzadors són uns espais de formació pràctica on es simulen diferents serveis i situacions reals de l’entorn del perfil  professional

AULES DE FORMACIÓ BÀSICA  i TIC.

Espais per a la formació competencial bàsica