DUAL

Formació Professional Dual

La Formació Professional ocupacional (FPO) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant combina la formació en el centre educatiu per l’obtenció d’un certificat de professionalitat amb la contractació amb una empresa, per tal de millorar la seva ocupabilitat.

La formació ocupacional dual es un programa finançat per el SOC i desenvolupat per les tres entitats: l’Escola Pia Calassanci agent impulsor, l’Escola Pia Catalunya com a agent formador i la Fundació  Mescladis com agent contractador.

L’objectiu principal d’aquest programa és facilitar a les persones joves en situació d’atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual

 

Persones destinatàries

Persones joves d’entre 16 i 29 anys que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 1 i 2

Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.

Entitats agrupades

                      

 

Amb el support del SOC