Dual 23

Formació Professional Ocupacional Dual 

 

VOLS ESTUDIAR I TREBALLAR DE CAMBRER/A?

Properament iniciarem la tercera edició del programa FPO DUAL de Restauració a Fundació Camins. El programa es basa en un itinerari laboral i formatiu dels joves participants cap a la professionalització en el sector de la restauració, el qual te com a objectiu acompanyar als joves cap a la seva autonomia personal i amb el focus posat en una inserció laboral estable i amb garanties.

 

EL PROGRAMA

La Formació Professional Dual és una modalitat de formació professional per a joves amb dificultats en l’accés al mercat laboral i amb baixa qualificació formativa. El programa combina la formació acadèmica en un centre formatiu i l’aprenentatge en una empresa contractant on els joves posen en pràctica els coneixements adquirits.

El projecte va de la mà d’un contracte de formació en alternança, on els joves dedicaran durant un any de contractació en el conveni de restauració, el 35% (670h) de les hores a formació i l’altre 65% (1170h) de les hores a l’ocupació, en diferents restaurants a la ciutat de Barcelona.

 

Els joves rebran l’acompanyament i seguiment d’un tutor/a el qual els guiarà al llarg del curs en diferents aspectes relacionats amb el programa, i es coordinarà amb un mentor/responsable en cada centre de treball, el qual els acompanyarà als joves en les seves tasques professionals.

 

PERFIL DE JOVES DESTINATARIS

El projecte esta destinat a joves d’entre 16 i 29 anys, amb més dificultats per accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

Aquest programa va adreçat als següents PERFILS:

  • Persones joves de 16 a 29 anys
  • Persones majors de 29 anys en risc d’exclusió social que així ho acreditin mitjançant un certificat o informe emès per Serveis Socials
  • Persones amb una resolució favorable per a l’arrelament per formació
  • Persones en situació d’atur de llarga durada majors de 45 anys que així ho acreditin amb un informe emès per les oficines de treball. 
  • Persones amb discapacitat o amb trastorn mental que així ho acreditin

 

A més, cal que totes compleixin els següents requisits:

    • Estar inscrites al SOC com a DONO (demandants d’ocupació no ocupades).
    • Complir els requisits legals per poder formalitzar un contracte de formació en alternança.

 

CERTIFICAT DE PORFESSIONALITAT

HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar

MF0257_1 Servicio básico de restaurante-bar 120  

210H

MF0258_1 Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas 90

 

HOTR0508 Serveis de bar i cafetería

MF1046_2 Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. 70 470H
MF1047_2 Bebidas 80
MF1048_2 Servicio de vinos 90
MF1049_2 Elaboración y exposición de comidas en el bar- cafetería 50
MF1050_2 Gestión del bar- cafetería 120
MF0711_2 Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería 60

 

VOLS PARTICIPAR?

Els joves o entitats que desitgin participar en la possible participació del programa FPO DUAL 2023/24, es poden inscriure en el següent formulari. Pròximament contactarem amb vosaltres.

 

INSCRIPCIONS

 

 

Entitats agrupades:

                   

 

Entitats contractans

                                 

 

Amb el suport de:

              

 

 

Dual 22

La FPO DUAL 22 ja ha començat, els joves s’estàn formant a l’escola Pia Calassanci i formalitzant les seves primeres experiències laborars.

Seguim de la mà amb Mescladís, on tenim nou joves, que actualment estàn rotant pels tres restaurants. Aquest any, amés, s’han teixit nous vincles amb els restaurants Fismuler i Molino de Pez. Dos restaurants destacats a la ciutat per l’alta cuina i qualitat en el servei que ofereix.

Aquesta varietat permet als joves l’oportunitat d’apendre i desenvoluparse en nous entorns i formes de fer servei, el que els ajudarà a tenir diversitat d’experiencies en el sector i una millor inserció laboral.

Entitats agrupades

 

                                       

                    

 

Amb el support del SOC

     

 

 

 

Dual 21

L’Escola Pia Calassanci ha iniciat aquest programa de la mà amb la fundació Mescladís, referent en economia social centrat en un projecte d’inserció sociolaboral en el sector de la restauració. Mescladís compta amb tres restaurants i servei de càtering a la ciutat de Barcelona compromès amb el consum responsable i sostenible.

Els alumnes de la FPDUAL van començar aquest projecte amb una formació realitzada a l’Escola Pia Classanci centrada en el sector de l’hostaleria equivalent a un certificat de professionalitat de nivell 1 i progressivament van emprar els seus coneixements en les seves tasques laborals formant part de l’equip de treballadors de l’empresa Mescladís.

Actualment, els nostres joves estan a punt de finalitzar el programa i continuen desplegant les seves responsabilitats laborals, i es preparen per la part final del programa: l’inserció labora.

Entitats agrupades

                      

Amb el support del SOC