Formació Professional Ocupacional Dual 

La Formació Professional ocupacional dual (FPO)  és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant combina la formació en el centre educatiu per l’obtenció d’un certificat de professionalitat amb la contractació amb una empresa, per tal de millorar la seva ocupabilitat.

La formació ocupacional dual es un programa finançat per el SOC i desenvolupat per les tres entitats: l’Escola Pia Calassanci agent impulsor, l’Escola Pia Catalunya com a agent formador i la Fundació  Mescladis com agent contractador.

L’objectiu principal d’aquest programa és facilitar a les persones joves en situació d’atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual

 

Persones destinatàries

Persones joves d’entre 16 i 29 anys que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 1 i 2

Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.

 

Dual 21

L’Escola Pia Calassanci ha iniciat aquest programa de la mà amb la fundació Mescladís, referent en economia social centrat en un projecte d’inserció sociolaboral en el sector de la restauració. Mescladís compta amb tres restaurants i servei de càtering a la ciutat de Barcelona compromès amb el consum responsable i sostenible.

Els alumnes de la FPDUAL van començar aquest projecte amb una formació realitzada a l’Escola Pia Classanci centrada en el sector de l’hostaleria equivalent a un certificat de professionalitat de nivell 1 i progressivament van emprar els seus coneixements en les seves tasques laborals formant part de l’equip de treballadors de l’empresa Mescladís.

Actualment, els nostres joves estan a punt de finalitzar el programa i continuen desplegant les seves responsabilitats laborals, i es preparen per la part final del programa: l’inserció labora.

Entitats agrupades

                      

Amb el support del SOC

 

 

Dual 22

La FPO DUAL 22 ja ha començat, els joves s’estàn formant a l’escola Pia Calassanci i formalitzant les seves primeres experiències laborars.

Seguim de la mà amb Mescladís, on tenim nou joves, que actualment estàn rotant pels tres restaurants. Aquest any, amés, s’han teixit nous vincles amb els restaurants Fismuler i Molino de Pez. Dos restaurants destacats a la ciutat per l’alta cuina i qualitat en el servei que ofereix.

Aquesta varietat permet als joves l’oportunitat d’apendre i desenvoluparse en nous entorns i formes de fer servei, el que els ajudarà a tenir diversitat d’experiencies en el sector i una millor inserció laboral.

Entitats agrupades

 

                                       

                    

 

Amb el support del SOC