Projecte d’inserció

El projecte d’inserció és un projecte-pilot, entre l’Escola Pia Calassanci i varies entitats agrupades entorn a la subcomissió d’inserció de la Xarxa de Joves de Barcelona, que crèiem fermament que cal experimentar nous camins per posar al centre dels processos laborals als i les joves  que tenen menys oportunitats per construir el seu projecte vital. Des d’aquesta premissa van presentar un projecte a la convocatòria de Barcelona Activa  I ara sí; ara ens en sortim i anem endavant.

Estudi i Pilotatge d’un projecte que permeti l’inserció de joves sense permís de treball

L’objectiu general:

Aproximació del jovent  a l’entorn laboral a través d’un primer contacte laboral mitjançant la realització d’unes estades formatives  a empresa , tramitació d’ofertes de treball i posterior inserció – contractació laboral.

Calendarització:

1er grup: Febrer-Desembre 2021

2ón grup: Abril-Desembre 2021

Blocs d’accions:

1.Construcció de diàlegs amb l’empresa que ens permeti un model d’acompanyament al jovent dins els entorns laborals:

. Creació d’un model d’intermediació-prospecció propi.

. Mentoratge-Acompanyament en les estades formatives a l’empresa.

. Suport jurídic en la tramitació de documentació .

. Acompanyament en el lloc de feina.

  1. Acompanyament i tutorització del jovent en tot el procés d’apoderament, formació i inserció.

. Definició de projecte vital.

. Desenvolupament de competències tècniques i transversals mitjançant les estades formatives a l’empresa.

. Desenvolupament de competències de base:  recerca de feina.

. Acompanyament intensiu i personalitzat dels i les joves en les estades formatives a l’empresa.

. Acompanyament dels i les joves post –inserció –manteniment del lloc de feina

 

Entitats agrupades

 

Amb el support de l’Ajuntament de Barcelona