Les darreres setmanes de curs, l’alumnat del PFI ha estat realitzant les pràctiques FCT en empreses del sector de l’hostaleria i la restauració. Això ha sigut de gran ajuda per portar a la pràctica tota la teoria apresa a l’escola. Els joves expressen que aquestes pràctiques els han fet prendre més consciència de la realitat laboral.

El curs que ve, alguns continuaran amb estudis entorn a l’hosteleria, altres han triat estudis molt allunyats del sector i altres tenen la intenció d’incorporar-se al món laboral el més aviat possible.

Donem les gràcies a les empreses que han participat en el programa per donar la oportunitat als joves de guanyar una mica d’experiència.