OFERTA EDUCATIVA

EL NOSTRE ESTIL

Estil metodològic

L’Estil metodològic és el marc on es descriuren les Actituds i habiliats que treballem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professora tque ha d’acompanyar el procés d’aprenentage, i les condicions que s’han de donar a l’escola.

Aprovat en la IV Assemblea de les Institucions Educatives (març 2003) Tríptic estil metodòlogic

SUMMEM, Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula

SUMMEM és un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. A SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu.

Aprovat a la VII Assemblea de les Institucions Educatives, març 2015

Cultura religiosa per a tothom

A partir de cicle Inicial de Primària i al llarg de tota l’escolaritat treballem amb l’alumnat el fet religiós des d’una perspectiva informativa i formativa, no catequètica, presentant no solament les dades del fet religiós sinó també la seva profunda significació antropològica i el seu gran valor humanitzador. Creiem que el muti culturalisme i el pluralisme religiós en la nostra societat demana un plantejament obert i integrador sense deixar de fer incidència en la tradició judeocristiana que ha modelat el nostre context.

EDUCACIÓ de la Dimensió Emocional, Social i Interior

Des de la realitat diària de l’aula, i en totes les etapes de l’escola, treballem les Dimensions Interior, Emocional i Social de la persona, per tal de:

 • Donar-nos eines que els permetin enfrontar-nos amb serenitat als problemes que els sorgeixin al llarg de la vida
 • Comprendre més a fons la realitat que ens envolta i apropar-nos als altres des del compromís per un món millor
 • Ser conscients del nostre cos i les nostres emocions
 • Crear un clima més relaxat i seré a l’aula i a l’escola

Política aprovada a la VI Assemblea març 2011

COM ENS ORGANITZEM?

L’Escola Pia de Catalunya té 21 institucions educatives. Pretenem, tot conservant la singularitat de cada institució, una unitat d’estil i unes polítiques comunes de treball que ens permetin avançar millor davant dels reptes educatius.

QUI LA FEM POSSIBLE?

 • ALUMNAT
  Els nois i les noies, els i les joves, són el centre de l’escola i de tota l’acció educativa. La nostra tasca te sentit en la mesura que els acollim i acompanyem a fi que: desenvolupin la seva personalitat, actuïn per millorar la societat i construeixin coneixement.
  La participació i la opinió dels alumnes esdevé imprescindible tant per un bon procés d’aprenentatge, com per la bona convivència, per això entenem que han de ser subjectes actius en la vida de l’escola.

 • MARES I PARES
  Participen del projecte de l’Escola Pia a l’entorn escolar. Escola i família tenen un mateix objectiu: l’educació dels alumnes i fills, plegats. El Projecte Compartit és el marc d’aquesta col·laboració i estableix objectius per treballar, com la millora de la comunicació o el foment de la cohesió social.

 • EDUCADORS I EDUCADORES
  Han de ser capaços “d’implicar-se personalment amb la Institució i amb l’equip”, de “relacionar-se personalment amb la Institució i amb l’equip”, de “relacionar-se personalment a l’aula i a l’escola” i de “dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge”.

Ajudar a créixer i madurar, a través de diferents activitats en el temps de lleure, de ciutadans i ciutadanes responsables, compromesos a millorar l’entorn i a treballar per fer-lo més democràtic, participatiu, sostenible i cooperatiu, fomentant la igualtat en drets, deures i oportunitats.

ALTRES LLOCS WEB

Som una institució educativa viva, oberta al nostre entorn i cultura. Entre tots posem en marxa iniciatives que ens ajuden a créixer i a millorar la nostra realitat.

SERVEI SOLIDARI

EDUCACIÓ SOLIDARIA

LLEURE JORDI TURULL

FUNDACIÓ BENALLAR

Vols treballar amb nosaltres?

Si ets educadora o educador tant d’educació formal com no formal, professional de suport a l’educació o tècnic/professional d’acció social, lliura’ns el teu currículum.

Més informació