Certificats de Professionalitat

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.

 

Ara podeu fer la sol·licitud d’inscripció a qusalsevol de les nostres accions formatives a través del nostre enllaç on-line.

Si voleu més informació al respecte, podeu omplir el qüestionari i ens posarem en contacte amb tú per a poder informar-te personalment dels requisits, dates d’impartició i la resta d’informacions que volgueu consultar.

 

Amb el support de la Generalitat de Catalunya

 

Amb el support del SOC