AVÍS LEGAL

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

El titular de la web és l’ESCOLA PIA CALASSANCI, amb domicili a C/ Sant Antoni Abat 54, CIF R0800578G inscrita al Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004984. A partir d’aquí, l’ESCOLA PIA.
Correu electrònic de contacte: calassanci@escolapia.cat
Telèfon: 93 319 32 54
Codi de Centre: 08960246

2. CONDICIONS DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2.1.- Dret d’informació
D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us informem de:

2.1.1.- Identificació de responsables:
El responsable del tractament és l’ESCOLA PIA amb les dades de contacte que consten a l’apartat 1 d’aquest avís. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) al correu electrònic proteccio.dades@escolapia.cat.

 2.1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica

 2.1.2.1.- Finalitat general
Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb nosaltres s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat de l’ESCOLA PIA.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb l’ESCOLA PIA, les obligacions legals i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

 2.1.2.2.- Tractament d’imatges
A l’ESCOLA PIA documentem els esdeveniments de caràcter públic que organitzem amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la nostra web o a altres espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on disposem de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa.

Les xarxes socials on l’ESCOLA PIA CALASSANCI té perfil creat són les següents:

Podeu obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la nostra web o contactant amb el DPD.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels interessats/es o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

 2.1.3.- Categories de destinataris
Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les vostres dades:

  • El personal degudament autoritzat per la direcció de l’ESCOLA PIA.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la vostra demanda.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el DPD.

2.1.4.- Transferència internacional de dades
Per a desenvolupar les nostres funcions no cedim ni dipositem dades fora de la Unió Europea.

 2.1.5.- Termini de conservació de la informació
Conservarem la vostra informació mentre no revoqueu el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

 2.1.6.- Drets dels interessats/es
Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu enviar un correu electrònic a proteccio.dades@escolapia.cat.

2.1.7.- Dret de reclamació
L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan, 6 de Madrid.

2.1.8.- Obligacions de l’interessat/da
L’interessat/da ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació. Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’interessat/da. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

 2.1.9.- Elaboració de perfils
Per a l’acompliment dels objectius de l’ESCOLA PIA i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç a l’interessat/da, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.2. Consentiment de l’interessat/da
S’entén que l’interessat/da accepta les condicions establertes si accepta les presents condicions de privacitat i tractament de la informació mitjançant l’acceptació que es troba en tots els formularis de recollida de dades o si ens dirigeix un missatge per correu electrònic. Les dades personals es desen a la base de dades de l’ESCOLA PIA que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tractem.

 2.3. Seguretat
La base de dades està dotada de les preceptives mesures de seguretat i hem establert tots els mitjans tècnics al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

2.4.- Cookies i recollida de dades estadístiques
La navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que s’utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:

  • Cookies d’anàlisi: permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d’introduir millores.
  • Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol · licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.

Com a usuari teniu la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el vostre disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del vostre navegador. A continuació trobareu els enllaços de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

Us informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d’alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

 2.5. – Ús d’adreces IP
Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del vostre interès, podeu trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. L’ESCOLA PIA no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

3. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

3.1. Genèriques
Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i resta d’eines de participació continguts que atemptin contra els següents principis:

a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
d) La protecció de la joventut i de la infància.
e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’interessat/da.
f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.
g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

3.2. Particulars
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:
• Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
• Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’ESCOLA PIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de l’ESCOLA PIA.

En qualsevol cas, l’ESCOLA PIA no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3.3. Ús de contrasenyes
L’accés a determinats continguts pot requerir un codi d’usuari i una contrasenya. Si escau, se us haurà comunicat oportunament.

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ESCOLA PIA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de l’ESCOLA PIA.

5. RESPONSABILITAT

L’ESCOLA PIA no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

L’ESCOLA PIA es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTIS CONDICIONS I VIGÈNCIA

L’ESCOLA PIA pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’ESCOLA PIA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals corresponents a la demarcació judicial del domicili de l’ESCOLA PIA