Oferta Formativa‎ > ‎

PFI


PFI (Programes de formació i inserció)
Què són els PFI?

Són cursos post-obligatoris adreçats a aquells alumnes que no hagin assolit el graduat en secundària i que vulguin preparar-se per treballar i alhora seguir estudiant en el futur.

A través del PFI l’alumne adquirirà un ensenyament professionalitzador (mòdul A) que li permetrà tenir un coneixement real del món del treball a través de les pràctiques en empreses. En el nostre cas el curs s’orienta vers l’adquisició de les unitats de competència del perfil professional d’INSTAL.LADOR ELÈCTRIC i MECÀNIC DE BICICLETES.

Per altra banda a través de la formació bàsica adquirirà les competències bàsiques (mòdul B) per a la continuïtat educativa i la transició al món laboral. Aquest alumnes tenen la possibilitat de presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de Grau mitjà que convoca anualment el Departament d’Educació.


Voluntàriament el jove pot optar a cursar el mòdul C on es treballen aspectes bàsics del currículum d’ESO, de manera que aquell alumne que superi els tres mòduls pot assolir el GES (Graduat en Educació Secundària)Organització del curs

Els curs s’estructura entorn tres eixos bàsics:


FORMACIO PROFESSIONALITZADORA

En aquesta part del curs els alumnes aprenen les destreses necessàries per a treballar en aquella especialitzat que hagin escollit. Defugim la idea d’escola i classe per simular el món del treball a través d’un taller i d’un cap de taller. Els alumnes deixen de ser-ho per a ser treballadors del taller.

Desenvolupem la metodologia de taller en les branques de:
Manteniment i reparació de vehicles lleugers


PRÀCTIQUES EN EMPRESES (F.C.T.)La formació en centres de treball (FCT), té una durada aproximada de 180 hores i són el primer contacte real amb el món del treball. 
A les pràctiques els alumnes exerciten els coneixements que han adquirit anteriorment. Es desenvolupen entre el segon i el tercer trimestre. Cada curs té assignat un tutor de pràctiques.

FORMACIÓ BÀSICA

Les competències bàsiques per a la continuïtat educativa i la transició al món laboral es divideix en els següents eixos:
  • Aprenentatges instrumentals bàsics: català, castellà, matemàtiques, anglès.
  • Coneixement de l’entorn: socials, naturals i tecnologia
  • Desenvolupament i recursos personals: habilitats socials.


TUTORIA I ORIENTACIÓ

Es una de els parts més importants del curs ja que l’acompanyament individualitzat en aquests joves, conjuntament amb la coordinació amb la família, permetrà anar escollint les opcions de futur més indicades per a cada jove.


I després del PFI què?

En acabar el PFI tenim diverses possibilitats:

  • inserció laboral del jove. A través de l’espai de recerca de feina podem facilitar al jove els instruments necessaris per trobar feina.
  • prova d’accés als Cicles formatius de grau mitjà. S’hi poden presentar els joves que hagin cursat els mòduls A i B. La prova la convoca anualment el departament d’Educació i aquells alumnes que la superin es poden matricular a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, independentment de l’especialitat que hagin cursat al PFI. D’aquesta manera aconseguim oferir la possibilitat de seguir estudis professionals reglats.
  • Obtenció del GES a través del mòdul C.


Ċ
Javier PEREZ,
18 d’oct. 2016, 5:06