Política de Privacitat i Protecció de Dades

 

 En compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li indiquem que les dades personals que vostè ens facilita de forma voluntària, per qualsevol dels nostres mitjans de recollida d'informació, van a ser incorporades a fitxers de tractament de dades de caràcter personal degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 Aquests fitxers tenen com la seva única finalitat la gestió professional per part de Escola Pia Calassanci qui és titular d'aquests fitxers. Les dades contingudes en ells seran tractades de forma confidencial. Escola Pia Calassanci compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

 Escola Pia Calassanci ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d'evitar la pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 Per a la realització de la gestió abans esmentada pot ser necessari que es cedeixin les dades a encarregats de tractament i administracions públiques.

 S'informa de la possibilitat d'enviar-li informació sobre activitats i serveis d'interès a què vostè presta el seu consentiment, i que, per qualsevol mitjà, poguessin dur a terme ens col·laboradors del titular del fitxer i el mateix titular del fitxer.

 Aquesta autorització es fa efectiva de manera retroactiva a qualsevol tractament de dades fetes ja per part del titular del fitxer, sempre que la finalitat fos la abans esmentada. També es fa efectiva per a qualsevol altre tractament necessari per a la prestació de serveis.

 Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 Si desitja exercir el dret d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació, adreceu un escrit (adjuntat fotocòpia del DNI) a:

 

Escola Pia Calassanci

Carrer Sant Antoni Abat 54

08001 Barcelona

Tel 933193254

Email:Calassanci@escolapia.cat